Được diễn ra vào hồi 14h ngày 07/10/2021 và được kết thúc vào hồi 16h30p cùng ngày, Hội nghị CBCC - VC năm học 2021-2022 của trường TH Vũ Xá đã diễn ra thành công tốt đẹp!

   Nhằm đánh giá việc thực hiện NQ Hội nghị CCVC năm học 2020-2021 và bàn phương hướng để thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, chiều ngày 07/10/2021, trường Tiểu học Vũ Xá đã tổ chức Hội nghị CBCC- VC năm học 2021–2022. 

Thành phần hội nghị có Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể CBGV, nhân viên trong nhà trường. Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm học mới và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí!